Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada atık geri kazanım çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Marida Çevre ‘’ Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine ’’ kapsamında işletmenize her türlü atığın geri kazanımına ilişkin çözüm öneri sunarak ilgili geri kazanım lisansının alınmasında alanında deneyimli çevre görevlisi kadrosuyla sektörde üst seviye hizmet vermektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Lisansa tabi işletmeler ; Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek- 1 Listesi) ve Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek–2 Listesi) olarak yer almaktadır. Özetle işletmeler kazanacağı atığın türüne göre konumlandırılmış ve özel fiziksel şartlara tabi tutulmuştur. Marida Çevre planlanan geri kazanım tesisinin yer seçiminden teknoloji seçimine kadar değerlendirmesini yapıp lisans aşamasında işletmelere danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Atık Geri Kazanım Lisansı Hizmetlerimiz ;

» Ambalaj Atık Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Ambalaj Atık Toplama Ayırma TesisiLisansı
» Atık Akü Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Atık Pil Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Atık Ara Depolama Tesisi Lisansı
» Atık Pil Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Atık Ara Depolama Tesisi Lisansı
» Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi Lisansı
» Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisi Lisansı
» Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi Lisansı
» Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Düzenli Depolama Tesisi Lisansı
» Hurda / ÖTA İşleme Tesisi Lisansı
» ÖTA Geçici Depolama Tesisi Lisansı
» ÖTL Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Piroliz Tesisi Lisansı
» Tanker Temizleme Tesisi Lisansı
» Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi Lisansı
» Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Lisansı
» PCB Arındırma Lisansı
» Bitkisel Yağ Ara Depolama Lisansı
» Biyobozunur Biyokurutma(R3) Lisansı
» Biyobozunur Biometanizasyon(R3) Lisansı
» Biyobozunur Kompost (R3) Lisansı
» Biyobozunur Mekanik Ayırma(R12) Lisansı

Marida Mühendislik Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında bir çok izin ve lisans sürecini başarıyla tamamlamış ve deneyimli kadrosuyla her geçen gün yeni başarılara imza atmaktadır.