İş Yeri Hijyen terimi ilk başta akla temizlik konularını, genel düzenini vs. akla getirse de aslında İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışan personellerin sağlığını kısa veya uzun süreli etkileyen ve etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel veya kimyasal etmenlerin nitelik ve niceliğinin belirlenmesi odaklı gerçekleştirilen ölçümlerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri kişilerin çalışma alanlarında işlerine engel olunmadan yapılabilmekte olup ölçüm yapılacak parametrelerin ve ölçüm adetlerinin alanında uzman kişiler tarafından tespit edilmesi sonrasında ölçülüp ilgili ölçüm raporunun tesisteki olası risk durumlarının doğru değerlendirip yorumlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

İlgili ölçümleri yapan kurumun ” Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik kapsamında TÜRKAK’ tan Akredite olması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ na bağlı olan İş Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkalığı (İSGÜM) tarafından yetkili olması gerekmektedir. Bu bağlamda MARİDA MÜHENDİSLİK olarak bünyesinde istihdam ettiği konusunda tecrübeli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri hizmeti sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri kapsamında sunulan ölçüm hizmetleri;

• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Ortam Gürültüsü Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Toz Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet İnorganik Bileşiklerin (Gaz) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Alkali Tozların (NaOH, LiOH, KOH) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Siyanür (HCN) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Amonyak Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Yanıcı Gazların, Zehirli Gazların Veya Oksijenin Ölçülmesi
• İş Yeri Ortamı Karbonmonoksit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Oksijen Ölçümü