Atık Yönetim Planı (AYP) , Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere atık üreticisi veya atık sahibi tarafından Bakanlıkça belirlenen formata uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Atık yönetim planları sunulduğu tarihten itibaren üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanıp tesiste gerçekleşen faaliyet sonucu ortaya çıkabilecek atıkları ve bu atıkların bertarfına/geri kazanımına ilişkin bilgiler içerir.

AYP HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 9/c maddesi uyarınca, atık üreticileri ve atık sahipleri, atık üretiminin önlenmesi, azaltılması ve geri kazanılmasına yönelik olarak atık yönetim planını hazırlayarak onaylatmakla sorumlu ve yükümlü tutulmuştur.

AYP GEÇERLİLİK SÜRESİ

Atık Yönetim Planı 3 yılı kapsayacak şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere Tesisin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulur. AYP geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren üç yıldır. Bu  üç yıllık sürenin bitmesine üç ay kala AYP yeniden İl Müdürlüğü’ne onaya sunulmalıdır.

Firmamız tecrübeli personel kadrosuyla AYP konularında hizmet vermektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği için tıklayınız.