Çevresel Risk Analizi tesiste gerçekleştirilen faaliyetin çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurların tespiti ve sonrasında bu unsurların ortadan kaldırılmasında etkin çözüm önerileri sunan bir analizdir. Çevresel etikler içeren faaliyetlerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riskin tolore edilip edilemeyeceğine karar verme, Risk Değerlendirmesi olarak adlandırılır.

Çevresel Risk Değerlendirmesi Ne İşe Yarar?

Öncelikle çevresel etkileri olabilecek tehlikelerin tanımlanmasına, risk değerlendirmesi süreçlerini uygulayarak tehlikelerin yol açabileceği risklerin belirlemesine ve meri mevzuatlara uygun bir şekilde gerekli önlemleri alarak risklerin kabul edilebilir seviyelere indirmesine yarar.

Firmamız MARİDA ÇEVRE resmi kurum ve kuruluşların talep ettiği ilgili Çevresel Risk Analizi konularında bünyesinde istihdam ettiği TMGD ve İSG uzmanları eşliğinde Çevre Mühendisi koordinatörlüğünde hizmet vermektedir.