Çevre Kanunu ve meri mevzuatlar çerçevesinde sanayi tesislerinden, toplu konutlardan, otel ve konaklama yerlerinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtılarak deşarj edilmesi esastır. Günümüzde atık su arıtma tesislerinin yönetimi suyun arıtılmasında etkin rol oynamaktadır. Kurulumu kadar yönetimininde önemli olduğu arıtma tesislerinde yetkin personel istihdamı kadar işletmelerin atık su arıtma tesislerinin Çevre Kanunu ve diğer yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesi için iç izleme amacıyla profesyonel danışmanlık hizmeti alması yerinde olacaktır.

Atık Su Arıtma Tesisi Danışmanlığı Kapsamındaki Çalışmalarımız;

Atık su arıtma tesisi projelendirme ve takibi
Atık Su Deşarj İzin Belgesi alınması için gerekli iş/ işlemlerin yapılması,
İşletme bünyesindeki AAT'den sorumlu personele arıtma ve işletilmesi konusunda eğitim verilmesi,
Arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların temini,
Arıtma tesisinde kullanılan ekipmanların temini,
Haftalık olarak atık su arıtma tesisinin mekanik kontrolünün yapılması,
Daha verimli bir arıtma tesisi için gereken revizyon ve iyileştirmeler hakkında tesis yetkililerine bilgi verilmesi

İlgili Mevzuat

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği